IMPORTANT!!! În conformitate cu Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Se prelungește perioada de suspendarea programului de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sediul din București și la birourile teritoriale până la data de 15 aprilie 2020 inclusiv.

Măsura suspendării vizează activitatea de înregistrare dosare de cetățenie, susținerea interviului de către aplicanții pe art. 8 din legea cetățeniei române, activitatea de registratură cu publicul, ședințele de depunere a jurământului de credință față de România organizate la sediul ANC și audiențele.

Sesiunile de jurământ programate pentru perioada 16.03-15.04.2020 vor fi reprogramate.

-          

Datele la care persoanele programate în perioada 11-15.04.2020 vor fi reprogramate vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Celelalte activități ale personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se vor desfășura în mod normal. 

   

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
    Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Conducere

 WIDE ANC CONDUCERE 3

                                                                                                      

Lect. univ. dr. Andrei TINU 

PREȘEDINTE - Secretar de Stat                            pres ANC 20181218

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie   

 

 

      Curriculum Vitae                                                                                                                                              

      Declarație de avere și interese

      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

  

 

 

    Varol AMET                            vp1 ANC 20181218 2

      VICEPREȘEDINTE - Subsecretar de Stat                            

      Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

 

      Curriculum Vitae

      Declarație de avere și interese

      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 
 
 

    Marius Sorin BOZGAN                            vp2 ANC 20181218 2

      VICEPREȘEDINTE - Subsecretar de Stat                            

      Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

 

      Curriculum Vitae

      Declarație de avere și interese

      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 
Direcția Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru Cetățenie
Director Diana Ioana CALOTĂ
 
Direcția Contencios și Relații Publice
Director POPESCU MIRELA ALEXANDRA
 
Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane
Director FLAVIUS D. MITUCĂ

 

 

Mesajul Presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie: "Profesionalism, Eficiență, Transparență"

 

AGENDA PUBLICĂ a AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE

 

Președinți ai Autorității Naționale pentru Cetățenie
 

Adriana_ELena_Mota_BW.png

 

ADRIANA ELENA MOTA 
Perioada 11.12.2019 - 07.01.2020
 
 
 
 
  
 
 

TINU_g.png

 

 
ANDREI TINU 
Perioada 09.03.2017 - 11.12.2019
 
 
 
 
 
  
 
 iulia malina ciobanu
 
 
 
IULIA MĂLINA CIOBANU
Perioada 25.02.2016 - 08.03.2017
 
 
 
 
 Andrei Tinu bw
 
ANDREI TINU
Perioada 03.11.2015 - 25.02.2016
 
 
 
 
 
monica camarascu
 
 
 
MONICA CĂMĂRĂSCU
Perioada 15.01.2013 - 03.11.2015
 
  
 
 
gheorghe emacu
 
 
 
GHEORGHE EMACU
Perioada 09.07.2012 - 22.12.2012
 
  
  
  
eucarie nicoleta
 
 
 
NICOLETA-ECATERINA EUCARIE
Perioada 09.03.2010 - 09.07.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicepreședinți ai Autorității Naționale pentru Cetățenie
 
 cezar stancu bw
 
 
CEZAR STANCU
Perioada 23.03.2017 - 07.03.2018
 
 
 
 
 Andrei Tinu bw
 
 
ANDREI TINU
Perioada 06.02.2014 - 03.11.2015, 25.02.2016 - 10.03.2016
 
 
 
 
octavian lupulescu
 
 
 
OCTAVIAN LUPULESCU
Perioada 14.08.2012 - 10.06.2014
 
 
 
 
 
 
 
IONUȚ MIHĂILESCU
Perioada 28.12.2010 - 12.04.2012

 

 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail